Xuất nhập khẩu

Vận tải hàng không

Vận tải hàng không

Ngày đăng: 18/10/2017
Dịch vụ hàng không  nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã thành lập một bộ phận chuyên trách về hàng hoá vận chuyển bằng đường hàng không. Chúng tôi [...]
Vận tải đường biển

Vận tải đường biển

Ngày đăng: 25/10/2017
Vận tải đường biển   Vận tải biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải khác. Ngay từ thế kỷ thứ V trước công nguyên con người đã biết lợi dụng biển làm các tuyến đường giao thông [...]