Lĩnh vực hoạt động

Ngành nghề kinh doanh chính của PSS.,JSC:

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Bưu Chính là công ty hoạt động trên hai lĩnh vực chính là:

 1. Dịch vụ kho bãi, giao nhận- vận chuyển hàng hóa
 2. Cung cấp thiết bị và triển khai các hệ thống viễn thông, công nghệ thông tin

 Với xu thế phát triển chung của đất nước trong thời kỳ hội nhập mới, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Bưu Chính luôn luôn ý thức được sự thay đổi hoạt động của nội bộ công ty để có thể bắt kịp tốc độ phát triển, đồng thời có khả năng trụ vững trong một môi trường cạnh tranh khốc kiệt của nền kinh tế.